Sommer og ferieavvikling 2024

Fastlegene på Lønnås Legesenter har ferie i følgende uker:

 

Dr Juvkam: uke 27, 28 og 30,31

Dr Tengesdal: uke 27-30

Dr Tangen-Erikstad: uke 27-39 og 31

Dr Gjefsen: uke 30-32

Dr Jørstad: uke 28-31

Dr Birkeland Bleskestad 28-31

Dr Langerød: uke 27-30