Influensavaksine høst 2020 for risikopasienter

I år det enda viktigere at personer i risikogruppen vaksinerer seg mot sesonginfluensa. Pga smittesituasjonen rundt Covid-19, kan vi ikke ha drop in som tidligere.

Influensavaksinen gis i første omgang (frem til 1. desember)  kun til følgende pasientgrupper:

-alle over 65 år
-alle gravide etter 12. svangerskapsuke
-alle med hjerte/lungesykdom (inkl. astma-KOLS)
-alle med nyre/leversvikt
-alle med svekket immunforsvar
-alle med alvorlig overvekt

Hos oss kan du få vaksinen på følgende måter:

1) Du har allerede en time hos fastlegen i løpet av oktober-november. Be om vaksinen når du er hos legen.
2) Hvis du ikke har  noen planlagt time i denne perioden, kan du ringe legesenteret og få tildelt tid en ettermiddag som vi har satt av kun til vaksinering.