Influensavaksine høst 2018

Vi har fortsatt vaksiner på lager og tilbyr drop in for influensavaksine alle dager i tidsrommet 13.00-15.00. Henvend deg i luka.

Vaksinen koster 300 kroner.

————————————————————————————

Influensavaksine anbefales spesielt for:

-Gravide i 2. og 3. trimester
-Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
-Alle fra fylte 65 år
-Barn og voksne med: Diabetes mellitus, type 1 og 2. Kronisk luftveissykdom (astma, KOLS). Kronisk leversvikt. Kronisk nyresvikt. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
Nedsatt immunforsvar

Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Annen alvorlig eller kronisk sykdom