Informasjon om KORONAVIRUS

NB! Dersom du har SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON (hoste, tett nese, vondt hals, forkjølelses- og influensasymptomer), er det viktig at du IKKE MØTER OPP DIREKTE PÅ LEGEKONTORET, men ringer oss eller tar kontakt med oss elektronisk. 

 

Dette for å redusere risiko for smitte for både ansatte og andre pasienter, samt redusere risiko for karantenebehov for de ansatte på legesenteret. Vi gjør vårt ytterste for å besvare telefoner og svare på elektroniske henvendelser.


Har du spørsmål om  koronaviruset?

1. Hvis du ikke finner svar på sidene til Folkehelseinstituttet eller HelseNorge, ring: 815 55 015

 

2. Du kan også få informasjon om hva du skal gjøre på https://koronasjekk.no/check

 

3. Har du vært i område med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med noen som har fått påvist smitte, OG har symptomer i form av HOSTE, KORTPUSTETHET eller FEBER, skal du IKKE oppsøke legekontoret, men holde deg hjemme. . Ta kontakt med oss på telefon 67 16 75 95 eller send oss en elektronisk melding.

 

4. Ring Korona-telefon 67 50 59 99 i Bærum. Her besvares to spørsmål:

 

-Trenger jeg å ta koronaprøve?

-Trenger jeg å kontakte lege?

 

 

5. Bærum kommune har opprettet en e-postadresse hvor man kan rette henvendelser, legge inn telefonnummer og bli kontaktet ved spørsmål: koronalegevakt@baerum.kommune.no

 

Legevakttelefon (116 117) benyttes til annen helsehjelp utenom våre åpningstider.

 

På grunn av korona-pandemien viI vi i tiden fremover i stor grad bruke telefonkonsultasjon og videokonsultasjon for medisinsk rådgivning, sykmelding og reseptskriving.