Informasjon om KORONAVAKSINE

ALLE pasienter over 18 år som har fastlege i Bærum vil få tilbud om vaksine fra Bærum kommune. Dette gjelder også innbygger i andre kommuner som har fastlege i Bærum.

___________

Alle pasienter på Lønnås Legesenter vil bli vaksinert på vaksinesenteret i Bærum idrettspark på Rud. Adressen er Hauger skolevei 36. 

____________

Bærum kommune tilbyr vaksinering i hjemmet til innbyggere som av helsemessige årsaker ikke kan reise til vaksinesenteret. Dette vurderes av fastlegen.  

____________

Kommunen setter alle vaksinene som blir levert hver uke. 

____________

Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/koronavaksine

____________

Innbyggere som har fått time, men glemt når timen er, kan ringe 67 50 40 50 (tastevalg 4).

 ____________

Har kommunen riktig kontaktinfo om deg?