Vikar Randi Hauge Tengesdal

I november og desember vil Randi Hauge Tengesdal være vikar for dr. Gjefsen, dr. Tangen-Erikstad og dr. Langerød tilsammen 2 dager i uken.