Vikar for dr Tangen-Erikstad

 

  • Fra 25. april 2019 og til ca 1. august vil Haakon avvikle foreldrepermisjon. Han vil være på kontoret onsdager i permisjonsperioden. De andre dagene vil dr. Randi Hauge Tengesdal være vikar. Randi er godt kjent på Lønnås Legesenter da hun tidligere var turnuslege her. Hun har i etterkant jobbet på medisinsk avdeling på Bærum Sykehus samt ved Helsestasjon for barn.