Har vi riktig informasjon om deg?

  • Mobiltelefonnummer: NB! For at du skal kunne opprette en brukerprofil, må ditt mobilnummer være riktig registrert i vårt journalsystem. Hvis du opplever problemer med pålogging, må du ringe legesenteret på 67167595 slik at vi kan få sjekket at vi har korrekt mobilnummer registrert og at det er riktig registrert i journalen.
  • Arbeidsgiver: Dersom du har endret arbeidsgiver, er det viktig at du gir beskjed om dette neste gang du er i kontakt med legesenteret (på telefon eller ved oppmøte) slik at vi får oppdatert informasjonen. Dette forebygger feil og merarbeid i forbindelse med utskrift av sykemelding.