Info om urinprøvetaking

Urinprøver kan brukes til mye, som å avdekke urinveisinfeksjon, nyresvikt, diabetes og graviditet. Testene vi bruker er følsomme, men krever at urinen ikke er blandet med forurensende stoffer. Vi tar derfor kun imot urinprøver på sterile prøveglass laget for formålet.

Urinprøver som leveres i annen emballasje (som spritflasker fra danskebåten, syltetøyglass og colabokser) vil ikke (kunne bli) analysert – rett og slett fordi vi ikke kan stole på resultatet når glasset er fylt av rester av såpe eller majones.

Egnede urinprøveglass kan kjøpes hos oss i resepsjonen eller på apoteket.