Har du diabetes og førerkort?

Førere som har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, skal fra 1. januar 2023 ha maksimalt fem års gyldighet på førerkort i lette klasser.

De som ikke allerede har et førerkort med tidsbegrensning på inntil fem år, må få ny helseattest og fornye førerkortet, før de kan kjøre. Bestill time hos din fastlege.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

  • enten har diabetes type 2 og du har inntil fem års gyldighet på førerkortet fra utstedelsesdato
  • eller du har diabetes type 2 og ikke bruker blodsukkersenkende legemidler
  • er over 80 år og har et gyldig førerkort

Info fra Statens vegvesen om førerkort og diabetes