Vikar for dr Jørstad

Fra 1. september 2023 er dr. Kristiane Birkeland Bleskestad vikar for dr. Sigrunn Jørstad på tirsdager.