Om oss

Disse legene finner du på kontoret:Elisabeth Juvkam
Spesialist i allmennmedisin
På Lønnås legesenter tirsdag, torsdag og fredag

Sigrunn Jørstad
Spesialist i allmennmedisin
På Lønnås legesenter mandag, onsdag og torsdag. 20% lektorstilling på Universitet i Oslo (undervisning av legestudenter)

Ove Gjefsen
Spesialist i allmennmedisin
På Lønnås legesenter mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Erik Shetelig og Haakon Tangen-Erikstad (deleliste fra 1. august 2016)
Erik Shetelig: Spesialist i allmennmedisin. På Lønnås legesenter tirsdag og onsdag
Haakon Tangen-Erikstad: Lege i spesialisering innen allmennmedisin. På Lønnås legesenter mandag, torsdag og fredag

Trond Langerød
Spesialist i allmennmedisin
På Lønnås legesenter mandag, onsdag og torsdag